Finance en HR Specialisten zoeken Finance en HR Specialisten

 

Badenoch & Clark zet in op duurzame verbintenissen met senior professionals in Finance en HR

“Nee, we noemen geen namen”, zegt Wouter van Hoeckel, Director Badenoch & Clark Nederland. “Executive Search is immers gediend met vertrouwelijkheid. Maar het klopt dat we aansprekende organisaties met uitdagende search opdrachten aan ons weten te binden.”

Sinds Badenoch & Clark Nederland begin 2014 haar nieuwe koers uitzette, gaat het crescendo met de Executive Search specialist van Adecco Group Nederland. Wouter van Hoeckel schrijft het succes toe aan twee onderscheidende kwaliteiten:
1. Focus op vakgebieden Finance en Human Resources
2. Wervingsmethodiek met nadruk op ‘active’ search

Beweging, ook aan de top
Bovendien lijkt Badenoch & Clark te profiteren van het momentum. De markt voor Executive Search heeft een reeks van ‘tamme’ jaren achter de rug, maar lijkt aan te trekken. Volgens een recent marktbericht van AIMS International, een Executive Search netwerk dat in 47 landen actief is, is er sprake van een wereldwijde opleving. Er komt weer beweging in de arbeidspopulatie. Ook aan de top.

‘Onze actieve search methodiek biedt de ultieme balans in digitaal en persoonlijk netwerken.


Wouter van Hoeckel onderschrijft de opwaartse trend. “We hebben de achterliggende periode veel geïnvesteerd in de positionering van onze marktpropositie die inderdaad twee pijlers kent: vakinhoudelijke specialisatie en een proactieve rol in de hieraan gerelateerde netwerken. Expertise en maatwerk, zeg maar, waarin de permanente dialoog met senior professionals centraal staat, ongeacht hun loopbaanplannen. De methodiek die we voorstaan, slaat aan.”

Voor diverse vooraanstaande opdrachtgevers heeft Badenoch & Clark recentelijk in korte tijd mooie resultaten geboekt. Het compacte team van Badenoch & Clark, dat naast Van Hoeckel bestaat uit Merel Piets, Allen Sedney en Isabelle Huijgen, is trots op de gerealiseerde ‘transfers’. De weg die werd bewandeld biedt het ultieme evenwicht in digitaal en persoonlijk.

‘Door onze vakinhoudelijke kennis en actieve aanwezigheid in de relevante netwerken weten we welke kwaliteiten er achter een profiel schuil gaan en wat het momentum is om topprofessionals te benaderen.’

Wouter van Hoeckel: “In de voorfase profiteren we voor wat betreft de factor tijd enorm van online netwerksites en databases. Als vakinhoudelijke specialisten weten we vrijwel altijd wie en welke kwaliteiten achter een profiel schuil gaan en of er een kans is op potentiële belangstelling voor een vacature. Dan begint het échte werk, waarin de persoonlijke contacten en reputaties in vakkringen de doorslag geven. Onze voordeel is dat we actief acteren binnen de netwerken die voor Finance en HR relevant zijn. Daardoor weten we welke topkandidaten van toegevoegde waarde zijn en wat het momentum is om ze te benaderen.”

Actief en persoonlijk netwerken vanuit vakinhoudelijke expertise. Dát is wat Badenoch & Clark Nederland verstaat onder ‘active search’. Experience more, value the difference!