De vele gezichten van flexwerk

De belangrijkste trend in de wereld van werk voor 2014 en daarna? Daar bestaat geen misverstand over. Dat is de snel groeiende rol van flexwerk binnen het totaal van de arbeidsmarkt. Die trend is al enige tijd geleden ingezet. De ontwikkeling naar meer flexibiliteit is door de crisis nog eens versneld.

Meer flexwerk betekent niet automatisch meer uitzendwerk. Flexwerk heeft vele gezichten. De tijd van ‘piek en ziek’ ligt ver achter ons. Werkgevers kiezen om strategische redenen voor tijdelijke contracten, expertise wordt ingehuurd op project- of detacheringbasis, permanent placement, outsourcing van standaardtaken neemt toe, voor een groot aantal algemenere productie- en kantoorfuncties zijn uitzendcontracten eerder structureel dan incidenteel. Daarnaast blijft het aantal zzp’ers groeien. De teller staat op ruim 900.000.

Meer specialisatie
HR-dienstverleners als Adecco Group Nederland (AGN) bewegen uiteraard mee met deze ontwikkelingen. Met haar General Staffing Services bestrijkt AGN een complete scala van tijdelijk werk volgens de traditionele zin van het woord: uitzending, detachering, permanent placement, testing, testen en assesments, outplacement, international mobility, payroll services, poolvorming, HR-solutions, managed service program en recruitment proces outsourcing. Daarin tekent zich steeds meer specialisatie af. Kennis van specifieke sectoren en beroepsgroepen is bij AGN ondergebracht in diverse gespecialiseerde Business Lines.

Waar zouden we zijn zonder flex?
Onlangs liet Hans Kamps, voorzitter van de ABU, in een interview met FlexNieuws weten dat het hoog tijd wordt dat de uitzendwereld zich openstelt voor zzp’ers, gezien de belangrijke rol die deze groep op de arbeidsmarkt speelt en zal spelen. Bij AGN is dit al lang het geval. U kunt rekenen op maximale support bij de inzet van zzp’ers, zodat u uw kans op een goede match vergroot en misverstanden achteraf vermijdt. Vraag ernaar op uw vestiging.

In hetzelfde interview maakt ABU-voorzitter Kamps een opvallende schatting. Naar zijn idee zou de werkloosheid op dit moment zeker 25 tot 35% hoger liggen als er geen flexwerk zou bestaan. En daarmee doelt hij op flexwerk in al zijn huidige verschijningsvormen, van uitzending tot detachering, van cao-contracten voor bepaalde tijd tot de projectmatige inhuur van freelancers. Daar hoort geen schrikreactie bij, vindt hij, maar de wil om als politiek en samenleving te zoeken naar evenwichtige oplossingen die recht doen aan de realiteit en waarin flexwerk onmisbaar is om economische groei op gang te brengen.

Adecco Group Nederland in vogelvlucht
- Adecco General Staffing Services voor vrijwel alle voorkomende sectoren, georganiseerd vanuit gespecialiseerde Business Lines
- Ajilon Professional Staffing Services, gericht op specifieke functies in IT. Engineering, Finance en Technology, met extra aandacht voor de instroom van Young Professionals en support bij de inzet van zzp’ers via  Freelance Professionals
Badenoch & Clark, gespecialiseerd in Executive Search voor strategische functies in HR en Finance
Lee Hecht Harrison, Replacement- en loopbaanservices
Pontoon, workforce consulting en solutions, recruitment process outsourcing