De innovatiekracht van het MKB

 

‘Maak je missie leidend en geef medewerkers de regie over hun eigen loopbaan’

Als er ergens genoeg flexibiliteit en creativiteit zit om onze economie uit het slop te trekken, is dat wel in het MKB. Belangrijkste reden: het MKB laat zich veel minder dan overheden en grootbedrijven leiden door een ‘afrekencultuur’. Aldus innovatiespecialist Anke Wiersma, verbonden aan Syntens, hét innovatienetwerk voor MKB-ondernemers.

Anke Wiersma is een veelgevraagde specialist uit de ‘spreekstal van Syntens’. Adecco MKB vroeg haar om samen met eigen consultants op tournee te gaan door Nederland om MKB-ondernemers te inspireren. Met tien goed bezochte sessies, beschouwt Anke de gezamenlijke missie als geslaagd. Die luidde: ondernemers aan het denken zetten over sociale innovatie als sleutelvoorwaarde voor economische groei, met de nadruk op de factor mens.

Ruimte voor creativiteit

‘Minder controle, meer vrijheid en verantwoordelijkheid’. Met dat devies zet Anke Wiersma ondernemers aan het denken. ‘Zorg ervoor dat de missie van je bedrijf leidend is en maak medewerkers baas in hun eigen loopbaan’. Want groei is alleen te realiseren door afwijkende paden te bewandelen, te investeren in mensen, diversiteit te koesteren en ruimte te geven aan creativiteit. ‘Als je blijft doen wat je altijd al deed, krijg je binnenkort niet meer wat je altijd al kreeg’.

Diversiteit en creativiteit

De presentaties die Anke Wiersma in samenwerking met Adecco MKB heeft verzorgd, kregen als thema ‘Arbeidsmarkt 2.0’ mee. Vanuit trends als toenemende transparantie, opkomst van oosterse economieën en duurzaamheid, schetst Anke nieuwe perspectieven. Ze zegt: “Voor Nederland ligt de toekomst volgens mij niet primair in de kenniseconomie. Kennis is niet meer dan een middel, een factor die permanent verandert. De toekomst ligt veel meer in een innovatie-economie. Daarin staan diversiteit en creativiteit centraal. Wil je als bedrijf vitaal en vernieuwend zijn, dan doe je er goed aan cultuurverschillen te koesteren en de regie bij je mensen te leggen.”

PRET-programma

De Syntens-adviseur, actief in de regio Oost-Nederland, onderbouwt haar pleidooi voor sociale innovatie graag met praktijkvoorbeelden. Ze noemt de firma Jazo Zevenaar, een wereldspeler in de nichemarkt van metalen veiligheidsdeuren. Een jaar lang is het welzijn van medewerkers centraal gesteld. Hier is een speciaal PRET-programma voor opgesteld – Positief, Respect, Enthousiasme en Teamwork. Resultaat: leukere klanten, fijne projecten en een flinke omzetverbetering, ondanks de crisis. Bij Koekjesbakkerij Veldt uit Veenendaal heeft zich een vergelijkbaar proces voltrokken. De eigenaar/directeur liep zelf vast op sturen via controle. Hij draaide de rollen om. Medewerkers kregen de volledige regie. Anke: “Dat heeft in één jaar tijd 25% meer productiviteit opgeleverd en een verdrievoudiging van de omzet. In tijden van laagconjunctuur!”

Slimme bedrijven

Beide ondernemingen zijn uitgeroepen tot ‘Het Slimste Bedrijf van Nederland’, een jaarlijks evenement van MKB Krachtcentrale, waar Anke Wiersma mede-initiator van is en waar Adecco MKB in participeert. Ondernemingen worden genomineerd op het inzetten van medewerkers op hun specifieke kracht. Anke: “Daarmee willen we onderstrepen dat individuele mensen de drijfveer zijn van de innovatieve economie. Aan die economie draag ik via mijn advieswerk en optredens graag bij. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om mee te bouwen aan een vitale en gezonde maatschappij waarin mensen hun werk als zinvol en plezierig ervaren.”

Op de hoogte blijven?

Adecco MKB is met Syntens een duurzame samenwerking aangegaan om een bijdrage te leveren aan het innovatieve vermogen van het MKB. Binnenkort verschijnt van de hand van Anke Wiersma, specifiek voor het MKB, een kennisdocument dat mede door Adecco MKB mogelijk is gemaakt. Onderwerp: innoveren in een nieuwe arbeidsmarkt.  Houd www.adecco.nl/kenniscentrum in de gaten voor meer informatie.