De flexleverancier als ‘impresario’

 
White Paper Adecco Group Nederland schetst toekomstbeeld waarin ultieme balans tussen ‘vast’ en ‘flex’ de succesfactor is.

In de dynamische ‘wereld van werk’ verschuift het accent van ‘vast’ naar ‘flex’. Veel politieke en maatschappelijke organisaties houden nog vast aan verworven zekerheden, maar de houdbaarheidsdatum voor een ‘lifetime job’ lijkt verstreken. “We moeten er niet raar van opkijken, dat een duurzame arbeidsovereenkomst op termijn een privilege wordt voor kaderpersoneel op strategische functies”, zegt Han Mesters, sectorbankier bij ABN AMRO.

Han Mesters heeft veel kennis en ervaring opgedaan van en met onderwerpen als talentontwikkeling en strategische personeelsplanning in de financiële sector. Hij ziet daarin twee kernpunten: een werkbare balans tussen ‘vast’ en ‘flex’ en het tijdig benoemen van in de toekomst vereiste kerncompetenties. In beide gevallen spelen specialisten in Professional Staffing een sleutelrol.

Traineeships steeds vaker uitbesteed

Dat geldt allereerst voor talentontwikkeling. Eigen traineetrajecten maken plaats voor trajecten die worden gemanaged door externe partijen, is de ervaring van Mesters binnen de financiële wereld. Het gelijk lijkt aan zijn kant, gemeten naar de positieve ontwikkeling die Ajilon TTP doormaakt, onderdeel van Adecco Group Nederland en specialist in traineeships voor Young Professionals. Volgens Mesters zijn traditionele traineetrajecten in de banksector primair bedoeld om toekomstig topmanagement te kweken. De praktijk is echter dat veel talent de organisatie voor die tijd allang verlaten heeft. Deze vorm van ‘kapitaalvernietiging’ vermijd je door trajecten uit handen te geven.

Ontwikkelen en faciliteren

Voor een deel zal talent vanuit dergelijke externe trajecten doorstromen naar een vast dienstverband. Een ander deel zal kiezen voor zelfstandig ondernemerschap of voor een dynamische loopbaan bij de dienstverlener die heeft geïnvesteerd in talentontwikkeling. Han Mesters voorziet voor deze dienstverleners een interessante rol. Als een ‘impresario’ gaan specialisten in Professional Staffing hun aangesloten experts faciliteren met uitdagende opdrachten, kennis, netwerken en geavanceerde tools. Organisaties zullen deze flexibele experts steeds meer ‘op maat’ inhuren, ter aanvulling op hun eigen, strategische workforce.

Van ‘piek en ziek’ naar strategische oplossingen

Han Mesters heeft zijn visie op de toekomst van werk vastgelegd in een white paper, getiteld: Het Nieuwe Flexibiliseren – Van ‘piek en ziek’ naar strategische oplossingen. U kunt deze paper direct doorlezen. Ook kunt u zich op onze website direct opgeven voor HR The Next Level, waar Han Mesters een sessie leidt over Het Nieuwe Flexibliseren.