Anders werken, denken en kijken!

 

De situatie op arbeidsmarkt ziet er nu niet bepaald florissant uit. Een slimme werkgever kijkt echter vooruit en ziet de vraag naar hoger opgeleiden de komende jaren verder toenemen. Die ontwikkeling is enerzijds gestoeld op de groeiende kenniseconomie en anderzijds op de vergrijzing. Het is daarom zaak om goed na te denken over treffende maatregelen die een tekort aan gekwalificeerd personeel moeten voorkomen.

De afgelopen jaren is door veel bedrijven geïnvesteerd in competentiemanagement. Daarbij werd vooral gekeken naar de binnen een functie benodigde competenties. Vervolgens werd bepaald of een medewerker hier ook daadwerkelijk over beschikt.  Een systematiek die tegenwoordig lang niet altijd en overal kan worden toegepast. Gewoonweg omdat er door de schaarste geen of onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn. Retentie van personeel wordt de komende periode dan ook een voorname factor om als bedrijf succesvol te zijn en te blijven.

De focus verschuift van competentiemanagement naar talentmanagement. Van managers wordt een andere manier van werken, denken en kijken gevraagd. Hoe krijg je de juiste man/vrouw op het juiste moment op de juiste plaats? Denken als een talentmanager begint met het ombuigen van een denkpatroon.  Dus niet: hoe faciliteer ik een medewerker om beter in zijn of haar functie te presteren? Maar andersom:  in welke functie komt hij of zij het beste tot zijn of haar recht? Mijn advies is dan ook om te starten met het in kaart brengen van de gewenste (toekomstige) functies. Zet dit af tegen de in uw organisatie beschikbare talenten en vraag naar hun wensen en ambities. En bepaal vervolgens hoe u deze talenten zo optimaal mogelijk in uw organisatie kunt inzetten. De “war for talent” is namelijk dichterbij dan u denkt.  

Michel de Lassacquère, Director Professional Staffing Adecco Group Nederland