Integrale flexibiliteit

 

Adecco Group Nederland publiceert white paper: De nieuwe kerncompetentie: integrale flexibiliteit

Adecco Group Nederland heeft econoom/futurist Wim Davidse gevraagd zijn licht te laten schijnen over de belangrijkste uitdagingen van het komende decennium. Het resultaat is een diepgaande studie De nieuwe kerncompetentie: integrale flexibiliteit. De studie is gratis als white paper beschikbaar. Hebt u nog geen exemplaar, vraag er dan naar bij uw contactpersoon.

‘The Era of Flexibility’
Want voor iedereen die in de HR-wereld actief is, biedt de studie interessante aanknopingspunten. Davidse stelt vast dat flexibiliteit in het komende decennium een factor wordt waar niemand meer omheen kan. ‘The Era of Flexibility’ breekt definitief aan. Ter onderbouwing van deze stelling blikt hij terug op de crisis die veel organisaties hebben overleefd dankzij de mogelijkheid bestaande flexschillen af te bouwen en aldus substantiële kostenbesparingen door te voeren. Maar dit kunstje kan maar één keer vertoond worden, wil je grote groepen talent niet tegen je in het harnas jagen, meent Davidse. Flexibiliteit dient in zijn visie een veel groter en veelzijdiger doel dan kostenbesparing alleen.

Succesvol in turbulente tijden
Davidse onderscheidt in de white paper vier flexvelden: Operational Excellence, Effectief Personeelsbestand, Value Innovation en Energiek Ondernemingsklimaat. Tussen deze velden bestaan van nature tegenstellingen. Dit zijn echter schijnbare tegenstellingen, volgens de auteur. Wie in staat is de verschillende paradoxen te beheersen, bereikt een situatie van ‘integrale flexibiliteit’ – volgens Davidse dé kernkwaliteit om in de komende turbulente periode succesvol te zijn.

Flexibiliteit als houding
De white paper legt gedetailleerd uit hoe deze ‘staat van integrale flexibiliteit’ te bereiken is en wat de voordelen ervan zijn. Verschillende aspecten worden nader uitgewerkt in relatie tot de schaarste op de arbeidsmarkt die zich in 2011 ontegenzeggelijk aandient. De Adecco-studie geeft geen kant en klare antwoorden, zoals de auteur zelf stelt in zijn nawoord, maar is een inspirerende aansporing om flexibiliteit te kiezen als houding en om uit te groeien tot duurzaam succesvolle, integraal flexibele organisatie.

Workshop?
Bij voldoende belangstelling zal AGN in samenwerking met Wim Davidse een workshop samenstellen rond dit actuele thema. Mocht u daar in uw regio interesse in hebben, laat dit dan weten aan uw contactpersoon!

Kijk ook eens bij onze netwerkbijeenkomsten