Talent transferring

 

Workshop Talent transferring

Collective Abundance

Regeert binnen uw organisatie de ‘waan van de dag’, als gevolg van dwingende aandeelhoudersbelangen? En ziet u zich daardoor geconfronteerd met het risico van leegloop van talent, wat botst met de belangen op termijn? Informeer dan naar de ‘stille kracht’ van Talent transferring. Door omstandigheden te creëren voor collectieve en persoonlijke ontwikkeling op continuïteitsbasis, zorgt u voor binding en betrokkenheid van talenvolle medewerkers.

Talent behouden

Talent Transferring, niet te verwarren met ‘talent development’ of competentiemanagement, stelt medewerkers in staat hun talent te ontplooien in het kader van hun huidige werkcontext, al dan niet met nieuwe inhoud, of toekomstige werkcontext, al dan niet binnen uw organisatie. Zet u in op klantgestuurde product- en/of serviceconcepten? Dan is het vasthouden en verder ontwikkelen van uw beste mensen cruciaal. Talent transferring zet u hoog op de voorkeurslijst van gemotiveerde en talentvolle mensen.