Spiff Het nieuwe werken

 

Extra SPIFF netwerkbijeenkomsten – aangeboden door area Noord Holland

24 mei: Het nieuwe Werken 2.0 en Leiderschap

Het nieuwe werken vraagt om ander leiderschap. Het vraagt van leidinggevenden steeds meer dat ze hun medewerkers faciliteren om leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Ingrediënten van deze middag zijn: Vertrouwen & verbinding, leiden op afstand, sturen op output, eigenaarschap, inspiratie, visie, koers en intrinsieke motivatie.  

15 september: Het nieuwe Werken 2.0 en Samenwerking in Teams

Op deze inspiratiemiddag verkennen wij: Hoe doe je dat met elkaar? Hoe ga en blijf je in verbinding terwijl de ander op afstand is? Hoe zet je high tech middelen in? Hoe motiveer en faciliteer je jouw medewerkers deze daadwerkelijk te gebruiken? Wie zijn eigenlijk je collega’s? Zijn dat de mensen die bij jou op de kamer zitten? Of zitten zij zelfs in een andere organisatie, in je sociale netwerk, privénetwerk, virtuele netwerk….? Hoe motiveer je jezelf om in steeds wisselende teams te werken? Hoe profileer je jezelf? Hoe neem je leiderschap over je eigen werk, nu er steeds minder toezicht is? 

17 november: Het nieuwe Werken 2.0 en Individuele Effectiviteit

Op deze middag verkennen we welke facetten van je persoonlijkheid, kennis en ervaring er wordt aangesproken in het nieuwe werken 2.0. Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je focus houdt en niet verzuipt in het woud aan mogelijkheden? Hoe zorg je dat je jezelf inhoudelijk steeds weer vernieuwt en up to date houdt? Hoe zorg je dat je echt de kansen van het delen benut, durf jij te vragen? En als organisatie: Hoe help je jouw medewerkers in hun kracht te blijven en grenzen aan te geven? Hoe faciliteer je kennismanagement en het onderling leren wanneer mensen zelfstandiger gaan werken. 

Praktische informatie:

Waar:              De Bosbaan te Amstelveen
Hoe laat:           Van 12.15 tot 18uur. Workshop van 13.15 tot 17.00

We bieden je vooraf een lunch aan en sluiten af met een borrel. Kortom ook genoeg gelegenheid om collega’s te spreken.

Kosten:             Deelname is kosteloos.
Deze sessie word je aangeboden door Adecco en Spiff.