Performancemanagement

 

Schouten & Nelissen

Achtergrondinformatie

Performancemanagement is bedoeld voor leidinggevenden die de performance van hun medewerkers willen verbeteren. Het toepassen van de HRM cyclus maakt het mogelijk dat voor elke medewerker de doelen duidelijk zijn (doelstellend gesprek), het gesprek over de beschikbare middelen gevoerd kan worden en de output gedefinieerd wordt. Hierdoor wordt het helder wat de verantwoordelijkheid is van elke medewerker en kan er een actief commitment gegeven worden op het te behalen resultaat door beide partijen.

Voortgangs- en beoordelingsgesprekken

De voortgangsgesprekken maken het mogelijk dat afwijkingen op de beoogde route kunnen worden gerapporteerd en dat er eventueel een (positieve of negatieve) bijstelling op doelen kan plaatsvinden. Het voortgangs- en beoordelingsgesprek maken het mogelijk om te blijven leren, feedback te ontvangen, nieuwe leerdoelen te formuleren en condities voor betere prestaties te creƫren. Maar ook succes oogsten is een belangrijk onderdeel van de samenwerking tussen leidinggevende en medewerker.

Coachend leidinggeven

Naast deze formele momenten in de samenwerking is de stijl van leidinggeven een belangrijke succesfactor voor performanceverbetering. Een coachende stijl brengt de medewerker in de positie dat hij zijn eigen kracht leert kennen en uitgedaagd wordt zijn grenzen te verleggen. Dit vereist specifieke competenties van de leidinggevende die middels training geleerd of verbeterd kunnen worden.