Menstype Jung

 

Schouten & Nelissen

Wat zijn de menstypen van Jung?

Carl Gustav Jung, een van de bekendste psychologen van de vorige eeuw, heeft een menstypologie ontworpen die aan de basis staat van vele vervolgtyperingen. De MBTI-methode is op dit moment het bekendst. Maar in opkomst is ook bijvoorbeeld de Insights-methode.

Het is inmiddels gebleken dat Jung een typering heeft ontworpen die ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek. Een van de sterke kanten van Jungs typologie is dat hij toegankelijk is voor niet-psychologen. Hij is erin geslaagd een beperkt aantal (4) dimensies van menselijk functioneren te ontdekken waarmee de belangrijkste verschillen tussen mensen zijn te beschrijven.

Jung’s benadering van verschillen tussen mensen was positief: ieder menstype heeft zijn sterke kanten en valkuilen. Het ene menstype is niet beter dan het andere, maar voor bepaalde werkzaamheden zijn bepaalde typen meer geschikt. De menstypen van Jung worden naast loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling ook gebruikt voor teambuilding.

Wat houdt de workshop in?

We gebruiken bij dit werkontbijt de typologie om u te helpen meer zicht op en begrip voor uzelf en anderen te krijgen. Vervolgens bekijken we wat dit betekent voor uw (samen)werken in organisaties. U zult na het werkontbijt beter weten welke kwaliteiten en valkuilen u hebt, wat goed bij u past qua werkzaamheden, welke mensen u aanvullen op welke manieren, en wat wrijving in de samenwerking kan opleveren.