Intern ondernemen

 

Workshop Intern ondernemen

De Baak

Wat is Intern ondernemen?
Ondernemen, entrepreneurschip. We weten allemaal wel wat dát inhoudt. Nieuw, voor zover je van nieuw kan spreken, is intrepreneurship ofwel intern ondernemen. Steeds meer organisaties realiseren zich dat er íets moet gebeuren willen ze succesvol blijven in de Wereld van morgen.

Klanten veranderen, nieuwe spelers treden toe op de markt, de creative economy raast in volle vaart door en de "werknemer van morgen" blaast een nieuwe wind door de organisatie. Dat medewerkers "ondernemend moeten zijn" wordt al tijden geroepen door het lijnmanagement. Maar hoe dan? Dus, binnen bestaande kaders en structuren, dat wat we altijd al doen, zetten medewerkers hun beste beentje voort en de vraag is wat de concrete resultaten zijn van deze inspanningen. Is dát waar het bij intern ondernemen over gaat? Het ontwikkelen van een competentie "ondernemerschap" bij uw medewerkers? Het is zeker een onderdeel om ondernemend gedrag bij medewerkers te stimuleren. Intern ondernemen gaat echter veel verder dan dat. De hele organisatiestructuur en -cultuur staat op zijn kop wil je als organisatie en management Intern Ondernemen serieus op de agenda zetten.

Intern ondernemen doe je niet zomaar
Intern ondernemen creëert een win-win. Voor u als medewerker is het ondernemen met een vangnet; uw financiële zekerheid is gewaarborgd. Op zoek gaan naar (nieuwe) kansen. Geen uitgebreide haalbaarheidsstudies, maar een idee hebben, dat uitzoeken en uitproberen in de praktijk en daar dan ook op een bedrijfsmatige manier mee omgaan (wat levert het op?). Dát betekent snelheid en innovatieve slagkracht voor het bedrijf. Het betekent ook vallen en opstaan, fouten maken en daar van leren. Intern ondernemen is niet voorbehouden aan een selectie groep. En mogelijk besluiten uw medewerkers ook om zelf een new venture te starten. Intern ondernemen doe je niet zomaar. Dat is een weloverwogen strategische keuze. En er is commitment voor nodig. Een andere manier van denken en werken. En ook lef. Met name van het management.

Wat houdt het werkontbijt in?

We geven u een korte blik in de Wereld van morgen en nemen u aan de hand van business cases mee naar organisaties die de sprong naar Intern Ondernemen gewaagd hebben. Met nieuwe inzichten en de voorbeelden in de rugzak, maken we vervolgens de slag naar uw eigen organisatie: wat betekent dit nu voor u?