Integrale flexibiliteit

 

Succes in turbulente tijden

Niemand twijfelt meer aan de grote waarde van flexibiliteit. Menig organisatie kon de Grote Recessie overleven door flexibele personeelsbestanden af te bouwen. Nu de economie overeind krabbelt en de behoefte aan flexibele arbeid weer snel toeneemt, dient zich een nieuwe vraag aan. Is flexibiliteit vooral een tovermiddel om economische golfbewegingen op te vangen, of kent flexibiliteit ook een andere dimensie? Op verzoek van Adecco Group Nederland heeft futurist, econoom en strategiecoach Wim Davidse (Dzjeng) hier een uitgebreide studie naar verricht. Met als resultaat: een zeer lezenswaardige white paper, met als titel: ‘De nieuwe competentie voor succes in turbulente tijden: integrale flexibiliteit’.

In het verlengde van deze white paper verzorgt Wim Davidse rond hetzelfde thema een interactieve workshop. Het schetst een harmoniemodel, waarin de nadruk niet langer ligt op kostenbeheersing alleen, maar waarin flexibiliteit ook ten dienste staat van factoren als klantgerichtheid, variatie, relatie en netwerken, open innovatie en motivatie van medewerkers. Als dat model gerealiseerd is, is er sprake van integrale flexibiliteit. En tijdens de workshop ontdekt u hoe integrale flexibiliteit helpt om in de komende tijden van uiterste turbulentie succesvol te blijven.

Bekijk de white paper Integrale Flexibiliteit