Hoogopgeleiden en flexibel werken

 
Bent u klaar voor de nieuwe generatie Hoogopgeleiden?

De groeiende groep van hoogopgeleiden in Nederland heeft prima perspectieven op de arbeidsmarkt, ondanks de crisis. Er wordt dan ook hoog ingezet op factoren als zelfontplooiing, uitdaging en werkplezier. Is dit niet haalbaar binnen een vast dienstverband, dan geldt flexibel werken als goed alternatief. Met name het zzp-schap (zelfstandige zonder personeel) wint onder hoogopgeleiden met ervaring aan populariteit. Dit blijkt uit een studie van Adecco Group Nederland naar de arbeidsmarktpositie van hoogopgeleiden in het komende decennium.

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst "Hoogopgeleiden en flexibel werken in het nieuwe decennium". Interactieve presentatie gegeven door Wim Davidse van Dzjeng. Dzjeng is de visie dat de wereld onstuitbaar fundamenteel verandert, dat een Nieuwe Wereld verrijst. Dat we nu voor een historisch kruispunt staan, voor een raam dat nu open staat en waar tal van kansen voorbij razen. Dat we daar niet goed raad mee weten.

Dzjeng is het heilige geloof in de enorme kracht in mensen, hun grote wil en potentie om geweldige prestaties neer te zetten en ingrijpende vernieuwingen en veranderingen te creëren. Dat we daar niet goed raad mee weten.

Dzjeng is de overtuiging dat we onze eigen nieuwe toekomst moeten ontdekken, creëren en leven, dat we die expeditie moeten ondernemen. Dat we daar niet goed raad mee weten.

Dzjeng is de droom dat organisaties energieke ondernémingen zijn, die floreren in de Nieuwe Wereld. Dat ze sterk zijn in verbeelding en verbinding, open en sociaal, ambitieus, aantrekkelijk en aanstekelijk - ze hebben hun toekomst ontdekt, creëren die continu en leven die. Ze sprankelen.

Dzjeng is de missie om organisaties naar die Nieuwe Wereld te navigeren.

Dzjeng biedt de overtuiging, de moed en de methodes om de oversteek naar de Nieuwe Wereld te maken. Ondersteunt organisaties met het ontdekken van kansen en krachten, de droom, de missie, de ambitie en de rest van de strategie, de gevolgen voor de organisatie en het leiderschap, in een aantrekkelijke en aanstekelijke setting. Door samen de wereld te verkennen en de toekomst te creëren. Door de eigen energie los te maken en aan te wenden.

Op Expeditie - ontdek, creëer en leef je toekomst!

Wim Davidse is futurist, econoom en strategiecoach.

Uw deelname is kosteloos. U kunt de White Paper ‘Hoogopgeleiden en flexibel werken in het nieuwe decennium’ ook downloaden.