GTCI 2015 - Talent Aantrekken en Internationale Mobiliteit


De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. De mondiale arbeidsmarkten worden hervormd door de economie, technologie, bevolkingssamenstelling, sociaal-maatschappelijke trends en overheidsbeleid. Deze factoren zijn bepalend voor hoe wij in de komende jaren gaan werken. Als we even stilstaan bij het feit dat de meeste mensen het grootste deel van hun tijd op hun werk doorbrengen − en dus een aanzienlijk deel van hun leven − zijn deze veranderingen voor ons allemaal van essentieel belang. 

Deze vijf drijvende krachten vormen de basis van vijf belangrijke ontwikkelingen voor de beroepsbevolking van morgen. Mobiliteit wordt steeds belangrijker voor zowel werkgevers als werknemers waarbij zogenaamde ‘hyperconnectiviteit’ de exacte locatie van het werk minder relevant maakt. Door de uitdagingen van de vergrijzende bevolking is inclusie een andere opvallende ontwikkeling met steeds meer nadruk op diversiteit op het werk. 

De arbeidskrachten van morgen zullen ook steeds autonomer zijn wat betreft hun werkhouding en niet alleen door alle communicatiegadgets waarover ze beschikken. Dit zal leiden tot een nieuwe ‘mix van werk en privéleven’ waarin een ‘baan’ niet meer beperkt blijft tot de traditionele werktijden en bedrijfslocaties maar werknemers hun werkuren en werkomgeving volledig zelf bepalen. Tot slot zullen de werknemers van morgen in deze nieuwe realiteit met meer volatiliteit en flexibiliteit een hele andere aanpak hebben bij hun keuze voor een baan dan hun voorgangers waarbij ‘het doel’ veel belangrijker is. 

Als we deze achtergrond in aanmerking nemen, wat zijn dan de belangrijkste aanbevelingen voor landen en bedrijven die de beste talenten moeten aantrekken om hun concurrentievermogen te versterken?

Uit de derde Global Talent Competitiveness Index van dit jaar, gezamenlijk opgesteld door INSEAD, Adecco en het Human Capital Leadership Institute uit Singapore, blijkt het grote belang van openheid voor het aantrekken van talent. En hoe toepasselijk in een tijd met aangrijpende beelden van grote groepen mensen die in beweging zijn, focust de meest recente GTCI zich vooral op talentmobiliteit. Mobiliteit, zo benadrukt het rapport, betekent tegenwoordig niet alleen maar de migratie van mensen maar een heel scala aan nieuwe mogelijkheden, vaak mogelijk gemaakt door de meest recente technologie naast managementpraktijken die zich aan het ontwikkelen zijn. 

‘Brain circulation’ wordt een term die veel meer van toepassing is dan ‘brain gain’ of ‘braindrain’ in het bepalen van de mogelijke voordelen voor alle landen. Ongeacht of het een land van bestemming, een land van doorreis of land van oorsprong is.
Mobiliteit houdt ook in kansen grijpen om kennis en deskundigheid te vergroten op manieren die tot voor kort ondenkbaar waren − denk maar eens aan de grote aantallen studenten die nu online cursussen en colleges volgen die worden aangeboden door toongevende onderwijsinstellingen. Ondertussen betekent mobiliteit voor werkgevers niet meer alleen het plaatsen van de traditionele expats maar vooral ook het verplaatsen van banen naar locaties met veel talenten. En om te kunnen concurreren bij het aantrekken van talent, moeten landen ook vertrouwen op het vermogen van hun bedrijven om professionele managementpraktijken te omarmen en kansen te creëren voor snelle en relevante loopbaanontwikkeling. Want dat is waar de meest veelbelovende jonge mensen van nu om vragen. 

Met name voor de millenniumgeneratie is mobiliteit een kernfactor geworden bij het bepalen van een mogelijke loopbaan en de keuze voor de juiste werkgever. Het zal duidelijk zijn dat mobiliteit bijdraagt aan het ontwikkelen van talent en daarmee de speciale aandacht en investeringen verdient van zowel landen als bedrijven. Bedrijven − en landen − die deze signalen niet opmerken, zullen hiervoor de prijs betalen. 

Zonder deze herdefiniëring van mobiliteit is het onmogelijk om inzicht te krijgen in de belangrijke rol van landen die zichzelf een positie aan het verwerven zijn als de ‘talentkampioenen’ van de wereld. Net zoals in eerdere jaren staan hoge-inkomenslanden hoog in de lijsten van 2015, zoals Zwitserland, Singapore en Luxemburg die de hoogste scores laten zien. Ook Noord-Amerika en Noord-Europa zijn prominent aanwezig evenals Nieuw-Zeeland en Australië − allemaal landen met een lange immigratietraditie.

Met het mondiale bereik en de vele inzichten is de GTCI een actiemiddel voor voortdurende verbeteringen in het koppelen van talent aan economische ontwikkeling en een instrument om de dialoog te stimuleren tussen overheden, bedrijven, de academische wereld, professionals en burgers. Dit rapport helpt ons de onderliggende kwesties van talentenconcurrentie te begrijpen en de veranderende krachten die inwerken op de markt. Hiermee neemt ons vermogen toe om de duizenden bedrijven die klant van ons zijn, te bedienen evenals de honderdduizenden werkzoekenden die ons benaderen voor hulp en advies in elk stadium van hun loopbaan. 

Welke boodschappen zijn er voor de regelgevers en werkgevers over de hele wereld op basis van de meest recente bevindingen? Voor regelgevers en overheden blijven structurele hervormingen om barrières en bureaucratie te verwijderen en het vereenvoudigen van de arbeidsmarkten van het grootste belang. Dit in combinatie met het verlagen van belastingen op arbeid, het stimuleren van onderwijs en training waar nodig en het ondersteunen van start-ups. 

Werkgevers moeten zich sterk inzetten voor diversiteit en training, het bevorderen van interculturele omgevingen en een (bedrijfs)cultuur van onderlinge uitwisseling zodat iedereen hier baat bij heeft. Het is van belang dat ze investeren in technologie in het algemeen en in hyperconnectiviteit in het bijzonder om zo mobiliteit en flexibiliteit een stimulans te geven. Daarnaast moeten bedrijven ook stappen nemen om autonomie en netwerken bij hun personeel te faciliteren. En naast de pure fysieke mobiliteit, zouden ze moeten werken aan het koesteren van een bredere ‘mobiliteitinstelling’ − een reeks doelen die van levensbelang zijn in het huidige concurrentielandschap dat steeds vloeibaarder wordt met een groeiend aantal uitdagingen.  Maar er is één boodschap die boven alle conclusies van de GTCI van dit jaar uitsteekt, en dat is het belang van het mobiliseren van talent om de welvaart te stimuleren. 

Alain Dehaze
CEO Adecco Group


Downloads
Download het GTCI rapport 2015
Download de samenvatting (Nederlands) 
Download de brochure (Engels)
Download de handleiding t.b.v. HR managers en managers (Nederlands) 
Download de handleiding t.b.v. HR (Engels) 
Download het Country profiel van Nederland 
Download de infographic Nederland
Download de infographic wereldwijd 

Follow twitter: #GTCI for updates
YouTube Knowledge Video: https://youtu.be/UVPwXkPEAUM   
Watch the GTCI 2015-16 Video graphic :